Wydział fizyki uniwersytet Łódźki
Budynek wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego.