Wydział fizyki uniwersytet Łódźki
Budynek wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego.

  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • Google Buzz
  • MySpace