Mural “Dzieci z Bałut” poświęcony pamięci żydowskich dzieci wywiezionych z Łodzi do obozów zagłady.

  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • Google Buzz
  • MySpace