Mural “Dzieci z Bałut” poświęcony pamięci żydowskich dzieci wywiezionych z Łodzi do obozów zagłady.